top of page

 

Calendari escolar Curs 2024-25

 

Horaris Llenguatge Musical i Grups - Curs 2024-25

Llibres de llenguatge musical curs 2024-25

 

DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Aprovat en Consell Escolar el 12 de desembre de 2022

Pla d'Acció Tutorial (PAT)
Aprovat en Consell Escolar el 12 de desembre de 2022

Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Aprovades en Consell Escolar el 10 d'abril de 2019

 

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Aprovat en Consell Escolar el 28 de juny de 2022

 

Informació preus 2024-25

Sol·licitud tarifació social curs 2024-25

Simultaneïat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música (normativa)

AUTORITZACIONS PER A L'ÚS DEL GOOGLE SUITE

(Classroom i Meet) 

Autoritzacions per menors de 14 anys

Autoritzacions per majors de 14 anys

bottom of page