Consell Escolar

Director i President del consell escolar: Joan Clavé

Cap d'estudis: Robert Fontova

Representant de l'ajuntament: Xavier Rossell i Mar López

Representant del professorat: Eduard Boleda

Representant del professorat: Carme Ramon

Representant del professorat: Xavier Reyes

Representant de l'alumnat: Arnau Castells

Representant de l'alumnat: Jan Aiguadé

Representant de pares i mares: Maria Planas

Representant de l'AMPA: Montse Andreu

Representant del PAS: Laia Pérez

Secretari: Alfred Piñol