Consell Escolar

Director: Joan Clavé
Cap d'estudis: Robert Fontova
Representant de l'ajuntament: Xavier Rossell i Mar López
Representant del professorat: Eduard Boleda
Representant del professorat: Carme Ramon
Representant del professorat: Xavier Reyes
Representant de l'alumnat: Arnau Castells
Representant de l'alumnat: Jan Aiguadé
Representant de pares i mares: Maria Planas
Representant de l'AMPA: Montse Andreu
Representant del PAS: Laia Pérez
Secretari: Alfred Piñol