Equip directiu

 

Direcció

Joan Clavé

Cap d'estudis

Robert Fontova

 

Secretari Acadèmic

Alfred Piñol