top of page

 

 

L'Escola Municipal de Música de Tàrrega, reconeguda per Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és un centre públic de titularitat municipal on s'imparteixen ensenyaments musicals de caràcter no reglat.

 

L'oferta musical s'organitza a l'entorn de la pràctica musical individual i col·lectiva, potenciant la participació en grups instrumentals i vocals.

 

Hi poden estudiar alumnes a partir dels 3 anys i sense límit d'edat. 

 

Objectius pedagògics i culturals de l'escola de música:

 

  • Concebre l'ensenyament-aprenentatge musical al servei de la formació integral de les persones, tenint en compte els innegables valors de socialització de la música.

  • Facilitar les eines d'aprenentatge musical bàsiques per a desenvolupar en l'alumnat l'autonomia necessària per a fer música a nivell amateur, potenciant les agrupacions instrumentals i vocals

  • Encaminar i facilitar la preparació a l'accés a estudis professionalitzadors, a l'alumnat amb un interès i capacitat.

  • Promoure les agrupacions musicals que vinculen l'escola de música amb l'entorn social del municipi de Tàrrega i de la comarca de l'Urgell, així com actuacions, intercanvis i trobades per a projectar-la a l'exterior.

 

 

Presentació: Una escola per a tothom

bottom of page