top of page

Llenguatge Musical i Cant Coral (confinat)

Cant Coral amb Confihumor

Reportatge fotogràfic del treball fet a l'Aula de Cant Coral durant el confinament

Reportatge fotogràfic del treball realitzat amb els alumnes de llenguatge musical (sensorial, preliminar, 1r i 2n) de la professora Cristina Marimon

Reportatge fotogràfic del treball realitzar amb els alumnes de llenguatge musical (sensorial, preliminar, 1r i 2n) de la professora Cristina Marimon

Reportatge fotogràfic del treball realitzat amb els alumnes de sensorial de la professora Cristina Marimon

Reportatge fotogràfic fet amb els alumnes de llenguatge musical (preliminar) de la professora Cristina Marimon

Reportatge fotogràfic fet amb els alumnes de llenguatge musical (primer i segon) de la professora Cristina Marimon

bottom of page