NIVELL MITJÀ (música moderna)

 

El nivell mijà que oferim a l'escola és una manera més flexible de continuar els estudis musicals a l'EMMT després d'haver acabat el Nivell Elemental, sense l'obligatorietat de cursar totes les assignatures que formen el Nivell Professional.

 

El nivell mitjà que oferim actualment a l'EMMT consisteix en:

 

 • Una classe setmanal de Llenguatge Musical i Harmonia Moderna

  • 1r i 2n: 75 minuts

  • 3r, 4t, 5è i 6è: 90 minuts

 

 • Una classe individual d'instrument (45 minuts)

 

 • Una classe col·lectiva “ensemble” de 45 minuts i/o possibilitat de participació en les diferents agrupacions de l'escola.

 

 • Rock Band (cant, guitarra, piano, baix elèctric, bateria)

 • Orquestres (Vent, Corda, Guitarres)

 • Corals

 

 • Possibilitat d'inscriure's a qualsevol de les assignatures optatives que oferim a l'escola, però sense la obligatorietat de cursar dites assignatures.