EDATS, DEDICACIÓ I CONTINGUTS DELS CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL

 

Edat preferent: de 8 a 11 anys

 

 

PRIMER

Llenguatge Musical 60 minuts

 Instrument  45 minuts

   Cant Coral  45 minuts

                                                                              Classe col·lectiva  45 minuts instruments orquestrals / 30 minuts piano a 4 mans

 

SEGON

 Llenguatge Musical  60 minuts 

 Instrument  45 minuts

   Cant Coral  45 minuts

                                                                              Classe col.lectiva  45 minuts instruments orquestrals / 30 minuts piano a 4 mans

 

TERCER

  Llenguatge Musical  120 minuts (60+60)

                         Instrument  45 minuts (piano 60 minuts)

   Cant Coral  45 minuts

                                                                      Conjunt Instrumental  60 minuts instruments orquestrals / 30 minuts piano a 4 mans

 

 

QUART

 Llenguatge Musical  120 minuts (60+60)

                             Instrument 45 minuts (piano 60 minuts)

  Cant Coral  45 minuts

                                                         Conjunt instrumental 60 minuts instruments orquestrals / 30 minuts piano a 4 mans