Ensembles

L'ensemble és un grup de format reduït adreçat a alumnes del mateix instrument o familia. Permet aprofundir en les possibilitats sonores de l'instrument, doncs és el mateix professor el que imparteix la classe. Adreçat als alumnes de nivell mitjà de vent, corda fregada i percussió.

 

 

ENSEMBLE DE FLAUTES - ENSEMBLE DE CLARINETS - ENSEMBLE DE SAXOS - ENSEMBLE DE METALL  ENSEMBLE DE PERCUSSIÓ - ENSEMBLE DE VIOLINS - ENSEMBLE DE VIOLES - ENSEMBLE DE CELLOS