Ensembles

L'ensemble és un grup de format reduït adreçat a alumnes del mateix instrument o familia. Permet aprofundir en les possibilitats sonores de l'instrument.

ENSEMBLE DE FLAUTES - ENSEMBLE DE CLARINETS - ENSEMBLE DE SAXOS - ENSEMBLE DE VENT METALL - ENSEMBLE DE VIOLINS - ENSEMBLE DE VIOLES - ENSEMBLE DE CELLOS - GRUP DE PERCUSSIÓ